top of page

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)

(4 Gün/28 Kredi)

 DERS İÇERİĞİ

 Bu ders kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve yorumları ile ilgili olarak   teori konuları anlatılacaktır.

 DERSİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 -Eğitime katılanlara eğitim sonunda sertifika verilecektir.

 

 DERSİN SÜRESİ:

 7 saat (Her gün )

 7 saatlik derste farklı standartlar incelenecektir.

 Her ders 50 dakika olarak yapılacaktır.

           

 DERS KONULARI:

 

BİRİNCİ GÜN

 • TFRS 1 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI

 • TFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ

 • TFRS 5 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN  FAALİYETLER

 • TFRS 9 TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR (2017 SÜRÜMÜ)

 • TFRS 10 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

 • TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ

 • TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT

 İKİNCİ GÜN

 • TMS 2 STOKLAR

 • TMS 8 MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR

 • TMS 12 GELİR VERGİLERİ

 • TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR

 • TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ

 • TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

 • TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

 

 ÜÇÜNCÜ GÜN

 • TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ

 • TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

 • TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR

 • TMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ

 • TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR

 • TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

 • TMS 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

 

 DÖRDÜNCÜ GÜN

 • İlk üç günde genellikle teorik olarak işlenen standartlara yönelik kapsamlı uygulama yapılacaktır.

 EĞİTİM BİLGİLERİ:

 

 Eğitmen: Prof. Dr. Kerem SARIOĞLU

 Tarih:

 

 Fiyat: 

​ İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

           -2 ile 4 kişi arası katılımlarda %5
           -5 ile 7 kişi arası katılımlarda %10

           -8 ile 10 kişi arası katılımlarda %15 indirim yapılmaktadır.

           -10 kişi üzeri katılımlar için lütfen teklif isteyiniz.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.

​ * Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

 Detaylı Bilgi İçin:

 

Özgür Özer

0532 205 5507

 

Bu eğitim KGK (Kamu Gözetim Kurumu) tarafından Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Eğitim Tebliğ‘i kapsamında temel mesleki eğitim   olarak onaylanmıştır. 

 Her bağımsız denetçi 3 yılda 120 kredi karşılığı eğitim almakla yükümlüdür. Temel mesleki konularda ise yılda en az 20 kredi karşılığı eğitim   alınması zorunlu hale getirilmiştir.

 Bu eğitim temel mesleki konular alanında 28 kredi olarak değerlendirilecektir.

bottom of page