top of page

Hile Denetimi

DERS İÇERİĞİ

Dünya ekonomisinde hilenin yarattığı olumsuzluklar, muhasebe ve hile ilişkisi, ulusal ve uluslararası kurumlarda muhasebe ve finans hileleri, muhasebe ve finansta ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalarda tahrifat, muhasebe hesapları ile ilgili bazı hile incelemesi, güncel muhasebe ve hile davaları incelenecektir.

DERSİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

-Eğitime katılanlara eğitim sonunda sertifika verilecektir.

DERSİN SÜRESİ:

7 saat

Her ders 50 dakika olarak yapılacaktır.

           

DERS KONULARI:

 • Yolsuzluk Tanımı ve Nedenleri                     

 • Yolsuzluğun Önlenmesi                     

 • Yolsuzluk Soruşturması Hazırlığı                  

 • Bilgisayar Suistimalleri                      

 • Tanıklarla Mülakat Teknikleri                       

 • Mülakat Değerlemesi                       

 • Soruşturma Raporu Yazılması                      

 • Yolsuzluk Risk Değerleme                 

 • Mesleki Yolsuzluklar              

 • Yolsuzluk İçin İşletme Dışı Etkenler              

 • Finansal Bilginin Analizi ve Yönetimi                        

 • Finansal Tablo Suçları                       

 • Yolsuzluk İnceleme İçin Gerekli Hukuki Bilgiler                   

 • Yolsuzlukta Kanıt

bottom of page