top of page
Eğitim kursu
new
Brandsim Eğitim Çözümleri

Eğitim Çözümlerimiz

Bağımsız denetçilerin, yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülen sürekli eğitim programlarından temel mesleki konularda sürekli eğitim kredisi elde etmesi kapsamında Brandsim Eğitim Hizmetleri ve Danışmanlık  olarak  “Türkiye Finansal Raporlama Standartları”, “BOBİ FRS”, “Hile Denetimi”, “Bağımsız Denetimde Kalite Standartları ve Uygulamaları” “Denetçiler İçin Etik Kurallar – Uygulama” “ Finansal Yönetim ve Güncel Uygulamalar”zorunlu temel mesleki programlarını Kamu Gözetim Kurumundan aldığı yetki ile sunarak, konu hakkında kişisel bilgi ve becerilerinin artırılmasını sağlamaktadır.

"Eğitim, bir insanın geleceğini tanımlar"

hile.jpg

Hile Denetimi

Dünya ekonomisinde hilenin yarattığı olumsuzluklar, muhasebe ve hile ilişkisi, ulusal ve uluslararası kurumlarda muhasebe ve finans hileleri, muhasebe ve finansta ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalarda tahrifat, muhasebe hesapları ile ilgili bazı hile incelemesi, güncel muhasebe ve hile davaları incelenecektir.

Detay Bilgi

bobi.jpg

BOBİ FRS

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ” ve eki “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı” 29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır

Detay Bilgi

etik.jpg

Etik Kurallar

Denetçilik mesleğinin ayırt edici özelliklerinden biri, kamu yararına hareket etme sorumluluğunu kabul etmesidir. Dolayısıyla, bir denetçinin sorumluluğu yalnızca tek bir müşterinin veya işverenin ihtiyaçlarını karşılamak değildir.

Detay Bilgi

Resim1.jpg

Eğitim  Katılım Formu

Kaydınız alınmıştır. En yakın sürede tarafınız ile iletşime geçilecektir.

bottom of page