top of page

Bağımsız Denetimde Kalite Standartları ve Uygulamaları

DERS İÇERİĞİ:

Bu derste öğrenciye uluslararası kalite kontrol standartları kapsamında denetim şirketlerinin ve denetçilerin uyması gereken kalite standartları ve uygulamaları anlatılacaktır.

 

DERSİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

-Eğitime katılanlara eğitim sonunda sertifika verilecektir.

 

DERSİN SÜRESİ:

7 saat

Her ders 50 dakika olarak yapılacaktır.

           

DERSİN KONULARI:

 • Amaç

 • Tanımlar

 • Ana Hükümler Ana Hükümlerin Uygulanması ve Bunlara Uygunluğun Sağlanması

 • Kalite Kontrol Sisteminin Unsurları

 • Denetim Şirketi Bünyesinde Kaliteye İlişkin Liderlik Sorumlulukları

 • İlgili Etik Hükümler

 • Müşteri İlişkisinin ve Denetim Sözleşmesinin Kabulü ve Devam Ettirilmesi

 • İnsan Kaynakları

 • Denetimin Yürütülmesi

 • İzleme

 • Kalite Kontrol Sisteminin Belgelendirilmesi

 • Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama Ana Hükümlerin Uygulanması ve Bunlara Uygunluğun Sağlanması

 • Kalite Kontrol Sisteminin Unsurları

 • Denetim Şirketi Bünyesinde Kaliteye İlişkin Liderlik Sorumlulukları

 • İlgili Etik Hükümler

 • Müşteri İlişkisinin ve Denetim Sözleşmesinin Kabulü ve Devam Ettirilmesi

 • İnsan Kaynakları

 • Denetimin Yürütülmesi

 • İzleme

 • Kalite Kontrol Sisteminin Belgelendirilmesi

bottom of page