top of page

İŞLETMELERDE BÜTÇE HAZIRLAMA VE UYGULAMA TEKNİKLERİ

 DERS İÇERİĞİ:

 Şirket performansının önceden belirlenen stratejilere göre yönetilmesi ve kontrolü amacıyla bütçeleme yapılması, sonuçların analizi büyük   önem taşımaktadır.

 

 Muhasebe, denetim, bütçe ve diğer yönetim alanlarında ve çeşitli yönetim kademelerinde çalışan kişilere yönelik olan bu eğitimde stratejik   planlama ve bütçelemenin önemli kavramları, faaliyet bütçelerinin hazırlanması, bütçelerin bir kontrol ve başarı aracı olarak kullanılması   konusundaki yaklaşımlar ile ilgili bilgiler sunulacaktır. Bu bilgilerin, eğitim süresince üzerinde çalışılacak uygulama örnekleriyle bilgiler   somutlaştırılacaktır.

 Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir:

 • Bütçelemenin işletme yönetimindeki rolü ve öneminin kavranması

 • Ana bütçeyi oluşturan münferit bütçelerin tanınması

 • Bütçeleme sürecindeki aşamaların öğrenilmesi

 • Bütçelerin bir kontrol ve başarı değerleme aracı olarak kullanılmasına ilişkin yaklaşımların öğrenilmesi

 Nasıl:

 • Şirket stratejik hedefleriyle bütçeleme arasındaki ilişkinin ortaya konulması

 • Günümüz bütçeleme yaklaşımlarından örnekler

 • Bütçelemede kullanılacak formatlara ilişkin örneklemeler 

 DERSİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 Eğitime katılanlara eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.

 KATILIMCI PROFİLİ

 

 • Mali İşler Yöneticileri

 • Bütçe ve planlama sorumluları

 • Mali analistler

 • Bütçe sürecine katılan diğer birim yöneticileri 

 • İç Denetim Müdürleri 

 DERSİN SÜRESİ:

 2 Gün

 09:30 - 16:30

 

 DERSİN KONULARI:

 • Geleneksel bütçeleme süreçleri

 • Günümüz bütçeleme yaklaşımları ve bütçeleme süreçleri

 • Planlama ve kontrol kavramları

 • Bir kâr planlama ve kontrol aracı olarak bütçeleme

 • Bütçeleme ile ilgili önemli maliyet kavramları

 • Başarılı bir bütçeleme sisteminin koşulları

 • Bütçelemenin organizasyonu

 • Bütçeler sistemi (Ana bütçe):

  • Satış bütçesi

  • Üretim bütçesi

  • Direkt malzeme bütçesi

  • Direkt işçilik bütçesi

  • Genel üretim maliyetleri bütçesi

  • Satış ve yönetim giderleri bütçesi

  • Nakit bütçesi

  • Bütçelenmiş gelir tablosu ve bilanço

 • Performans ve sapma analizleri

 Eğitim Bilgileri:

 Tarih: 1/2 Kasım 2019 (Cuma/Cumartesi)

 Yer: Brandsim Eğitim Salonu

 Fiyat: 800,00 TL + K.D.V.

 İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            2 ile 4 kişi arası katılımlarda %5
           5 ile 7 kişi arası katılımlarda %10

            8 ile 10 kişi arası katılımlarda %15 indirim yapılmaktadır.

           10 kişi üzeri katılımlar için lütfen teklif isteyiniz.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.

 * Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

 Detaylı Bilgi İçin: 0532 205 5507 Özgür Özer

Eğitmen:

Gamze Kartal

 

 

 

bottom of page