top of page

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı

DERS AMACI:

Ocak 2018’den itibaren TFRS uygulamayan ve bağımsız denetime tabi olan işletmelerde zorunlu hale gelen Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) hakkında temel bilgilerin aktarılması, hazırlanması gereken finansal tablolarının ve muhasebe ilkelerinin incelenmesi,  TFRS uygulaması ile karşılaştırmaların yapılması

DERS İÇERİĞİ:

“Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ” ve eki “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı” 29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), bağımsız denetime tâbi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmelerin uygulayacakları finansal raporlama çerçevesidir. BOBİ FRS’ nin amacı gerçeğe uygun, finansal bilgi ihtiyacına uygun ve karşılaştırılabilir finansal tablolar düzenlenmesini sağlamaktır. BOBİ FRS, 1/1/2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kurumumuz verilerine göre, 2016 yılında bağımsız denetim sözleşmesi imzalayan 6.250 şirket bulunmaktadır. Bu şirketlerden KAYİK tanımını karşılayan 1.550 şirket TFRS uygulamakta olup, kalan 4.700 şirket 1/1/2018’den itibaren BOBİ FRS’yi uygulayacaktır.

 

DERSİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Eğitime katılanlara eğitim sonunda sertifika verilecektir.

KATILIMCI PROFİLİ

Eğitime; Mali İşler Bölümü Çalışanları ve Yöneticileri, Mali İşler Müdür ve Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdürü ve şirketin finansal tablolar beni ilgilendiriyor diyen herkes katılmalıdır

 

DERSİN SÜRESİ:

7 saat (Her gün)

7 saatlik derste farklı standartlar incelenecektir.

Her ders 50 dakika olarak yapılacaktır.

 

DERSİN KONULARI:

BİRİNCİ GÜN

 • Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar

 • Muhasebe Politikaları, Tahminler Ve Yanlışlıklar

 • Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

 • Hasılat

 • Stoklar

 • Finansal Araçlar ve Özkaynaklar

 

 İKİNCİ GÜN

 • İştiraklerdeki Yatırımlar

 • Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar

 • Maddi Duran Varlıklar

 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar

 • Kiralamalar

 

ÜÇÜNCÜ GÜN

 • Borçlanma Maliyetleri

 • Varlıklarda Değer Düşüklüğü

 • Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler Ve Şarta Bağlı Varlıklar

 • Yabancı Para Çevrim İşlemleri

 • Konsolide Finansal Tablolar

 • Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

 

DÖRDÜNCÜ GÜN

 • İlk üç günde genellikle teorik olarak işlenen standartlara yönelik kapsamlı uygulama yapılacaktır.

Eğitim Bilgileri:

Tarih: 21-22/28-29 Haziran 2019 (4 Gün - 28 Kredi)

Fiyat: 1.000,00 TL + K.D.V.

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            2 ile 4 kişi arası katılımlarda %5
           5 ile 7 kişi arası katılımlarda %10

            8 ile 10 kişi arası katılımlarda %15 indirim yapılmaktadır.

           10 kişi üzeri katılımlar için lütfen teklif isteyiniz.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Detaylı Bilgi İçin:

Özgür Özer

0532 205 5507

Eğitmenlerimiz:

 

Prof. Dr. Gürbüz Gökçen -  Prof. Dr. Başak Ataman Gökçen

Eğitmenler Hakkında Detaylı Bilgi İçin

Bu eğitim KGK (Kamu Gözetim Kurumu) tarafından Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Eğitim Tebliğ‘i kapsamında temel mesleki eğitim olarak onaylanmıştır. 

Her bağımsız denetçi 3 yılda 120 kredi karşılığı eğitim almakla yükümlüdür. Temel mesleki konularda ise yılda en az 20 kredi karşılığı eğitim alınması zorunlu hale getirilmiştir. Bu eğitim temel mesleki konular alanında 28 kredi olarak değerlendirilecektir.

 

 

 

 

 

kgk.png
bottom of page