top of page

Eğitimlerimiz

Muhasebeciler ve Denetçiler İçin Etik Kurallar - Uygulama

DERS İÇERİĞİ:

Şirket değerleme konusunda beceri ve şirket değerleme raporlarını analiz  edebilme yeteneğini kazandırmak. Konu anlatımı, excel üzerinden uygulamalar, çeşitli sektörlerden şirket değerleme örnekleri incelenmesi.

 

DERSİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

-Eğitime katılanlara eğitim sonunda sertifika verilecektir.

 

DERSİN SÜRESİ:

7 saat

Her ders 50 dakika olarak yapılacaktır.

          

  DERS KONULARI:

 • Şirket Değerleme Tanımı ve Nedenleri

 • Şirket değerleme ile muhasebe ilişkisi

 • Ulusal genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile şirket değerleme ilişkisi.

 • UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standardı) ile şirket değerleme ilişkisi ve ilgili hükümlerin incelenmesi

 • Nakit Akışları Zaman Çizgisi

 • Gelecekteki Değer

 • Bugünkü Değer

 • İç Verim Oranı (proje değerleme)

 • Paranın Zaman Değeri, Risksiz Faiz Oranı

 • EBIT ve EBITDA Kavramları ve hesaplaması

 • İskonto Oranı Hesaplama Yöntemleri (CAPM – WACC)

 • Şirket Değerleme Yöntemleri

 • Net Aktif Değer Yöntemi

 • Göreceli Değerleme (Çarpan Modeli) (Çarpanlar)

 • Nakit Akımlarının Bugünkü Değeri (INA - DCF)

 • Normalüstü Kazanç Yöntemleri (Artık Değer Modeli) (EVA)

 • Sektörlere göre değerleme yöntemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Örnek değerleme çalışmaları

 • Maddi olmayan duran varlıkların (marka, patent) değerlemesi

bottom of page