top of page

Bağımsız Denetim Standartları (BDS)

(3 Gün/21 Kredi)

 DERS İÇERİĞİ

 Bağımsız Denetçilerin, bağımsız denetim standartlarından en çok kullanılanlarına daha fazla nüfuz edebilmeleri, detaylı   bilgi sahibi olmaları, BDS’leri inceleme ve öğrenmelerinin sağlanması. Bağımsız Denetçilerin, bağımsız denetim standartları   hakkında teorik bilgi seviyesine sahip oldukları kabul edilerek yapılacak denetim çalışmalarında bağımsız denetim   standartlarını nasıl uygulayacakları  konusunda uygulamaya dönük detaylı bilgi sahibi olmaları, BDS’lerin uygulamaya nasıl   yansıtılacağı ve finansal tabloların denetiminin nasıl yapılacağı ve nasıl görüş oluşturularak rapor yazılacağı konusunu   inceleme ve öğrenmelerinin sağlanması.

 DERSİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 -Eğitime katılanlara eğitim sonunda sertifika verilecektir.

 

 DERSİN SÜRESİ:

 7 saat (Her gün )

 7 saatlik derste farklı standartlar incelenecektir.

 Her ders 50 dakika olarak yapılacaktır.

           

 DERS KONULARI:

 BİRİNCİ GÜN

 • Bağımsız Denetimin Dünyadaki ve Türkiye’deki Gelişimi

 • Bağımsız Denetim Mevzuatı, 6102 Sayılı TTK, 660 sayılı KHK, Bağımsız Denetim Yönetmeliği, Tebliğler, Kararlar, Soru & Cevap

 • Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartları’na Uygun Olarak Yürütülmesi

 • Bağımsız Denetim Çalışmasının Belgelendirilmesi, Bağımsız Denetim Kanıtları

 • Bağımsız Denetimde Önemlilik, Dış Teyitler

 • Raporlama, Görüş ve Görüş Çeşitleri

 • Eski ve Yeni Bağımsız Denetim Raporu, Farklar, Karşılaştırmalı İncelenmesi

 İKİNCİ GÜN

 • Bağımsız Denetimde Örnekleme, İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri

 • Yazılı Beyanlar, İşletmenin Sürekliliği

 • İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması, Uzman Çalışmalarının Kullanılması

 • Analitik Prosedürler

 • İlişkili Taraflar, Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

 • Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları

 • Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim

 

 ÜÇÜNCÜ GÜN

 • Bağımsız Denetimde İş Kabulü ve Denetçi Ataması

 • Denetim Ekiplerinin Belirlenmesi ve Sözleşme Yapılması

 • Planlama ve Ekip Toplantıları

 • Risklerin Tespit Edilmesi, Analitik Prosedürler Uygulanması, Çalışma Dosyası Oluşturulması

 • İç Kontrol Sistemi ve Kontrol Süreçlerinin İncelenmesi

 • Çalışma Kâğıtlarının Oluşturulması

 • Raporlama Süreci ve Bağımsız Denetimde Kalite Kontrol, Rapor Sonrası ortaya çıkan olaylar

 

 

 EĞİTİM BİLGİLERİ:

 

 Eğitmen: 

Dr. Öğr. Üyesi Engin ERGÜDEN

 Tarih: 

3/4/5 Aralık 2019

(Salı/Çarşamba/Perşembe) 21 Kredi

             

  Fiyat: 900,00 TL + K.D.V.

​ İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            2 ile 4 kişi arası katılımlarda %5
           5 ile 7 kişi arası katılımlarda %10

            8 ile 10 kişi arası katılımlarda %15 indirim yapılmaktadır.

           10 kişi üzeri katılımlar için lütfen teklif isteyiniz.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.

​ * Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

 Detaylı Bilgi İçin: 0532 205 5507 Özgür Özer

Bu eğitim KGK (Kamu Gözetim Kurumu) tarafından Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Eğitim Tebliğ‘i kapsamında temel mesleki eğitim   olarak onaylanmıştır. 

Her bağımsız denetçi 3 yılda 120 kredi karşılığı eğitim almakla yükümlüdür. Temel mesleki konularda ise yılda en az 20 kredi karşılığı eğitim   alınması zorunlu hale getirilmiştir.

Bu eğitim temel mesleki konular alanında 21 kredi olarak değerlendirilecektir.

bottom of page