top of page

Muhasebeciler ve Denetçiler İçin Etik Kurallar - Uygulama

DERS İÇERİĞİ:

Denetçilik mesleğinin ayırt edici özelliklerinden biri, kamu yararına hareket etme sorumluluğunu kabul etmesidir. Dolayısıyla, bir denetçinin sorumluluğu yalnızca tek bir müşterinin veya işverenin ihtiyaçlarını karşılamak değildir. Denetçi, kamu yararı doğrultusunda hareket ederken Etik Kuralları gözetir ve bu Kurallara uyar. Bu Kuralların belirli bölümlerine uymasının mevzuat tarafından yasaklandığı durumlarda denetçi, kuralların diğer bütün bölümlerine uyar. Bu derste öğrenciye uluslararası denetim uygulaması kapsamında yaşanan etik sorunlar ve bu sorunlara etik kodlar kapsamında ne şekilde cevap vereceği öğretilecektir.

 

DERSİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

-Eğitime katılanlara eğitim sonunda sertifika verilecektir.

 

DERSİN SÜRESİ:

7 saat

Her ders 50 dakika olarak yapılacaktır.

           

DERS KONULARI:

110 Dürüstlük Standardının Uygulamasında yaşanan sorunlar, örnek vaka ve çözümü

120 Tarafsızlık Standardının Uygulamasında yaşanan sorunlar, örnek vaka ve çözümü

130 Mesleki Yeterlik ve Özen Standardının Uygulamasında yaşanan sorunlar, örnek vaka ve çözümü

140 Sır Saklama (Gizlilik) Standardının Uygulamasında yaşanan sorunlar, örnek vaka ve çözümü

150 Mesleğe Uygun Davranış Standardının Uygulamasında yaşanan sorunlar, örnek vaka ve çözümü

BÖLÜM B- BAĞIMSIZ DENETÇİLER

210 Denetçinin Görevlendirilmesi Standardının Uygulamasında yaşanan sorunlar, örnek vaka ve çözümü

220 Çıkar Çatışmaları Standardının Uygulamasında yaşanan sorunlar, örnek vaka ve çözümü

230 İkinci Görüşler Standardının Uygulamasında yaşanan sorunlar, örnek vaka ve çözümü

240 Ücretler ve Sağlanan Diğer Menfaatler Standardının Uygulamasında yaşanan sorunlar, örnek vaka ve çözümü

250 Mesleki Hizmetlerin Pazarlanması Standardının Uygulamasında yaşanan sorunlar, örnek vaka ve çözümü

260 Hediyeler ve Ağırlanma Standardının Uygulamasında yaşanan sorunlar, örnek vaka ve çözümü

270 Emanet Olarak Tutulan Müşteri Varlıkları Standardının Uygulamasında yaşanan sorunlar, örnek vaka ve çözümü

280 Tarafsızlık-Tüm Hizmetler Standardının Uygulamasında yaşanan sorunlar, örnek vaka ve çözümü

290 Bağımsızlık- Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetim Standardının Uygulamasında yaşanan sorunlar, örnek vaka ve çözümü

291 Bağımsızlık-Diğer Güvence Denetimleri Standardının Uygulamasında yaşanan sorunlar, örnek vaka ve çözümü

bottom of page